• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

Със hentai porn videos заповед на Директор РЗИ – Монтана и на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

1.Обявеният със Заповед № РД–15–08–1 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. toon porn Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”.