• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-17/10.05.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”