• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СПИСЪК на допуснатите кандидати до КОНКУРС

Е-мейл Печат ПДФ

І. За длъжността Инспектор в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

1.     Илияна Иванова Николова – Пенчева

2.     Силвия gay group sex Петрова Цанова

Посочените videos porno gay кандидати трябва да се явят на 11.06.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

При celebrity porn успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място.

  

 ІІ. За длъжността Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”

1. mobile porn sites Петя Начева Георгиева

Посочените hentai porn videos кандидати трябва да се явят на 11.06.2019 г. от 10.30 часа naked celebrities в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

При porn cartoon успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място.

 

ІІІ. За длъжността инспектор в ДИРЕКЦИЯ celebrity porn „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

1. Big Ass Porn Гергана Иванова Георгиева

2. Милена Надкова Накова

Посочените кандидати трябва да се явят на 11.06.2019 г. от 13.30 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

При успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място.

 

Настоящия naked celebrities Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.05.2019 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.