• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална naked celebrities здравна инспекция – Монтана


ПРЕГЛЕДАЙ СЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА!

Е-мейл Печат ПДФ

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

            Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. Понастоящем туберкулозата е проблем не само на бедните страни, но и за почти всички развити страни от Европа.

            В България също е регистрирана промяна в епидемичната обстановка с увеличаване броя на новозаболелите.

 

      Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. Като част от дейностите по изпълнение на програмата, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана организира и провежда „Седмица на отворените врати” в периода 24 – 28 юни 2019 г. от 8,00 до 13,00 ч. Желаещите ще бъдат преглеждани в диспансерно-консултативния кабинет към Отделение по пневмология и фтизиатрия.

            На лицата посетили консултативния кабинет, ще се предлага:

·         Скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;

·         Консултации;

·         Прегледи и допълнителни изследвания на съмнителни за туберкулоза лица.

Целта на инициативата е да се осъществи ранен скрининг на латентни форми на туберкулозна инфекция (без клинична изява) с последващо предприемане на адекватна терапия. Акцията ще повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата и ще даде възможност на всеки за равен достъп до здравни услуги и популяризиране на профилактиката, като част от здравословният начин на живот.

 

Регионална здравна инспекция – Монтана

Дирекция „Надзор на заразните болести”