• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Актуална информация за извършената през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

1413

2.Брой naked celebrities обекти, в които са извършени проверки

1413

2.1. Обекти за хранене и развлечения

298

2.2. Детски и учебни заведения

223

2.3. Лечебни и здравни заведения

481

2.4. free porn Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

411

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой cartoon porn videos съставени актове за констатирани нарушения

12