• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Актуална информация за извършената през периода 01.06.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

162

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

162

2.1. gay male sex Обекти за хранене и развлечения

38

2.2. Детски и учебни заведения

23

2.3. Лечебни и здравни заведения

75

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

26

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

0