• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Заболеваемост и смъртност за 2018 г. в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Здравословното celebrity nudes състояние и здравният статус на населението е интегрален показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, здравни традиции и нагласи, състояние на здравната система и степен на развитие на условия за равен достъп до здравни услуги за всички, определят характера на общия здравен статус на населението.

 Нарастващата mobile porn sites заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др.

Общата заболеваемост /болестността/, измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по обръщаемостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по повод на които населението активно търси здравна помощ.

Регистрирани заболявания /болестност/ – през Shemale Porn 2018 година регистрираните заболявания за област Монтана са 328 805, които представляват 25 113.8 на 10 000 от населението.

Новооткрити заболявания /заболеваемост/ – през 2018 година новооткритите заболявания са 89 707, които са 6 851.7 на 10 000 от gay boy porn населението.

При naked celebrities болестността водещи във възрастовата група от 0-17 години са „Болести на дихателната система”, следвани от „Някои инфекциозни и паразитни болести” „Болести на храносмилателната система” и други.

Във възрастовата група над 18 години водещи са „Болести на органите на кръвообращението“, следвани от „Болести на дихателната система” и на трето място „Болести на пикочо-половата система“.

Заболеваемостта gay group sex във възрастовата група от 0-17 години водещи са „Болестите на дихателната система“, следват „Някои инфекциозни и паразитни болести” и „Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”.

Заболеваемостта cartoon porn videos във възрастовата група над 18 години водещи са „Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”, следват „Болести на пикочо-половата система“ и „Болести на органите на кръвообращението”.

При naked celebrities хоспитализираната заболеваемост по причини, най-голям брой са „Болести на органите на кръвообращението”, следвани от „Болести на дихателната система” и „Болести на храносмилателната система” и др.

 

Анализът celebrity porn на общата смъртност показва много висок дял на социално – значимите заболявания. С най-голяма честота са умиранията от „Болести на органите на кръвообращението” /мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето/ и новообразуванията. Смъртността е значително по-висока за селското население. Това се обяснява с по интензивния процес на остаряване на населението в селата, социално икономическия статус, средната възраст на селското население (по-висока спрямо градското), както и достъпа до специализирана медицинска помощ на селското население, който все още е неравностоен спрямо градското.

       hentai porn pics Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на рисковите фактори, породени от стила на живот на населението.