• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Е-мейл Печат ПДФ

В naked celebrities РЗИ – Монтана е получено План - разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2020г. в Медицински университет – София.

Уведомяваме Ви, че План – разписанието е публикуванона Интернет страницата на МУ – София, www.mu-sofia.bg., СДО – продължаващо обучение. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.