• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


СПИСЪК на недопуснати кандидати до КОНКУРС за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Име, презиме и фамилия

 

Основания за недопускане

1.Сашко gay movie Бисеров Любчов

 

чл. naked celebrities 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.07.2019 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/