• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ успешно се класираха кандидатите, както следва: 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Класиране

1.Надя Емилова Иванова

2.Димитър Рафайлов Цветанов

3.Наталия Иванова Ангелова

Първо място

Второ място

Трето място