videos gays PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Конкурси

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Конкурси

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ успешно се класираха кандидатите, както следва: 

Име, celebrity porn презиме и фамилия на кандидата

Класиране

1.Надя Емилова Иванова

2.Димитър Рафайлов Цветанов

3.Наталия Иванова Ангелова

Първо място

Второ място

Трето място

СПИСЪК на допуснати кандидати до КОНКУРС за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

 

Име, презиме и фамилия

 

1. Надя Емилова Иванова

2. Десислава Димитрова Гаврилова

3. Антоанета Крумова Николаева

4. Наталия Иванова Ангелова

5. Валентина Фидосова Петрова

6. Димитър Рафайлов Цветанов

7. Боян Валентинов Митов

8. Анжелина Лъчезарова Димитрова

9. Бисер Георгиев Тодоров

10. Глория Пламенова Видолова

11. naked celebrities Славко Димитров Цеков

12. Петър Ангелов Петров

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 12.08.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – зала на V етаж за решаване на Big Ass Porn тест.

При успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.07.2019 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:/п/

СПИСЪК на недопуснати кандидати до КОНКУРС за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Име, презиме и фамилия

 

Основания за недопускане

1.Сашко naked celebrities Бисеров Любчов

 

чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 29.07.2019 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

МЛАДШИ cartoon porn ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА celebrity porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със gay bareback sex седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–1508-19/15.07.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 11.06.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

1. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Надзор на заразните болести” успешно се класира кандидатът Петя Начева Георгиева.

 

2. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности“ успешно се класира кандидатът Миглена hentai porn videos Надкова Накова.

 

3. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” best mobile porn няма класирани кандидати.

Страница 1 от 2