• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Конкурси

СПИСЪК на допуснатите кандидати до КОНКУРС

Е-мейл Печат ПДФ

І. За длъжността Инспектор в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

1.     Илияна Иванова Николова – Пенчева

2.     Силвия Петрова Цанова

Посочените кандидати трябва да celebrity porn се явят на 11.06.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

При успешно издържан тест, интервюто ще се проведе на същата дата и място.

продължава>

КОНКУРС teen gay ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕЗА gaysex ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА hentai porn videos ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-16/10.05.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

ИНСПЕКТОР отдел ДЗК, дирекция ОЗ

КОНКУРС celebrity sex tapes ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със naked celebrities седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-17/10.05.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности”

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-18/10.05.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности”

Страница cartoon porn 2 от 2