• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 09.05.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността ГЛАВЕН експерт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания” успешно се класира кандидатът инж. Емилия Георгиева Попова.

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1. инж. Емилия Георгиева Попова

Посочените naked celebrities кандидати трябва да се явят на 09.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ НА 23.04.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в РЗИ – МОНТАНА успешно се класира кандидатът д-р Емилия Славейкова Георгиева.

За длъжността младши експерт в дирекция надзор на заразните болести” в РЗИ – МОНТАНА успешно се класираха кандидатите: Камелия Иванова Петкова и Иванка Еманоилова Митова.

Допуснати кандидати до конкурс

Е-мейл Печат ПДФ

І. celebrity sex tapes Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор надирекция „Медицински дейности”

1. Д-р Емилия Славейкова Георгиева

Посочените gay group sex кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю. 

 

ІІ. animated porn Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести” – лаборант

  gay anime          1. gay movies Камелия Иванова Петкова

Посочените кандидати трябва да hd mobile porn се явят на 23.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 ІІІ. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести” – медицински лаборант

           1. Иванка Еманоилова Митова

Посочените кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. от 13.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

 

Обявление naked celebrities за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със celebrity porn седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-15/10.04.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

 

Страница 1 от 12