• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

Със заповед на Директор РЗИ – Монтана и на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

1.Обявеният със Заповед animated porn № РД–15–08–1 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ hd mobile porn ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 10.01.2019 г. free porn конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 10.01.2019 г. gay group sex конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА gay anime ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със naked celebrities седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15081/10.01.2019 г на naked celebrities директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА celebrity sex tapes ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15082/10.01.2019 г на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Страница 1 от 15