• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 05.12.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” успешно се класира кандидатът Нина Иванова Симеонова.

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в дирекция НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1. Нина Иванова Симеонова

Посочените кандидати трябва да се явят на  05.12.2018 г. от 10.00 часа hentai porno в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 19.11.2018 г., на основание чл. 21, ал. 2 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със Big Ass Porn седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед naked celebrities № РД–19–267/05.11.2018 г. на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

КЛАСИРАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ

на кандидатите от проведеният конкурс на 10.10.2018 г. за длъжността Инспектор – celebrity sex tapes 2 броя

в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол

 

1. mobile porn movies Виктория Димитрова

2. cartoon porn videos Цветелин Димитров

СПИСЪК на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1. Виктория Димитрова

2. naked celebrities Емилия Христова

3. Ангелина Първанова

4. celebrity porn Цветелин Димитров

Посочените кандидати трябва да се явят на 10.10.2018 г.от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

Страница gay boy porn 4 от 12