• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

Обявление за провеждане на процедура по мобилност в държавната администрация

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със gay twinks седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД–19–221/11.09.2018 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

За длъжността: СТАРШИ ИНСПЕКТОР, дирекция Обществено здраве”отдел „Държавен здравен контрол”

 

КЛАСИРАНЕ naked celebrities НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 17.07.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Надзор на заразните болести” се класира кандидатът Цветанка Герасимова.

 

Обявления naked celebrities за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”,

ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести”

Класиране на кандидатите от проведените конкурси на 19.06.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

І. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 19.06.2018 г.

За длъжността ГЛАВЕН инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено mobile porn sites здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” конкурсът е приключил без класиране.

 

ІІ. Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 19.06.2018 г.

За длъжността инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено Shemale Porn здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” са cartoon porn класирани следните кандидати:

На celebrity nudes първо място Теди Борисова

На второ място Ана Тихолова

Страница gayporno 6 от 12