• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

Допуснати кандидати до конкурс

Е-мейл Печат ПДФ

І. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор надирекция „Медицински дейности”

1. Д-р Емилия Славейкова Георгиева

Посочените hentai porn games кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно naked celebrities образование” за решаване на тест и провеждане на интервю. 

 

ІІ. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести” – лаборант

  mobile teen porn          1. Камелия Иванова Петкова

Посочените кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 ІІІ. Допуснати кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция videos porno gay „Надзор на заразните болести” – медицински лаборант

           1. Иванка Еманоилова Митова

Посочените кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. от 13.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

 

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА gay group sex ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-15/10.04.2019 г. celebrity porn на директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Лабораторни изследвания”,дирекция „Обществено здраве”

 

Прекратяване на конкурси

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

 1. Обявеният със Заповед № РД–15–08–9 от 27.03.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Надзор на заразните болести”.

 2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–10 от 27.03.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Обществено здраве”.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 05.04.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР в РЗИ – МОНТАНА успешно се класира кандидатът д-р Мария Каменова.

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА РЗИ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

1. д-р Мария Любомирова Каменова-Георгиева 

Няма naked celebrities недопуснати кандидати до конкурс.

Допуснатите celebrity sex videos кандидати следва да се явят на 05.04.2019 г. /петък/ от 11.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

Страница 1 от 12