• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

 

1. ИНСПЕКТОР дирекция „Надзор на заразните болести” 

2ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”

Резултати то проведени конкурски

Е-мейл Печат ПДФ

І. Конкурсът за два броя длъжности - инспектор в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” приключи с назначения, както следва:

1. Миглена Красимирова Митова
2. Пламена Тодорова Първанова


ІІ. Конкурсът за длъжността – младши ексепрт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания” приключи с назначения, както следва:

1. Ива Севделинова Иванова


ІІІ. Конкурсът за длъжността – инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, приключи с назначения, както следва:

1. hentai porn pics Петя Емилова Павлова

 

 

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Мариана Асенова Киркова

2.     Петя Емилова Павлова

3.     Антонина Александрова Петкова 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.09.2017г. от 14.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

Настоящия cartoon porn Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Десислава Любенова Михайлова

2.     Миглена Красимирова Митова

3.     Мариана АсеноваКиркова

4.     Христина naked celebrities Иванова Иванова

5.     Пламена Тодорова Първанова

6.     Антонина Александрова Петкова 

Посочените кандидати трябва да се явят на  28.09.2017г. от 09.30 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ. 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Списък на допуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Ива Севделинова Иванова

2.     Петя naked celebrities Найденова Гачовска-Томова

3.     Мариана Асенова Киркова

4.     Антонина Александрова Петкова 

 Посочените кандидати трябва да се явят на  26.09.2017г. от 14.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на ТЕСТ.

 Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.09.2017г. на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.

 

Вижте обявлението ТУК

Страница 9 от 12