• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Минали конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 05.04.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

За длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР в РЗИ – МОНТАНА успешно се класира кандидатът д-р Мария Каменова.

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА РЗИ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

1. д-р Мария Любомирова Каменова-Георгиева 

Няма недопуснати кандидати до конкурс.

Допуснатите hentai porn pics кандидати следва да се явят на 05.04.2019 г. /петък/ от 11.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за решаване на тест и провеждане на интервю.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–150812/27.03.2019 г. young gay porn на директора на РЗИ - Монтана,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–1508–11/27.03.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–8/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана, 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР на дирекция „Медицински дейности”

Страница 2 от 12