Актуална информация за mobile porn tubes извършената през периода 01.04.2019 г. – 30.04.2019 г.дейност gay fuck по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Печат

 

 

Дейност naked celebrities по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

246

2.Брой naked celebrities обекти, в които са извършени проверки

246

2.1. cartoon porn Обекти за хранене и развлечения

42

2.2. black gay Детски и учебни заведения

35

2.3. celebrity porn Лечебни и здравни заведения

85

2.4. hentai porn pics Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

84

2.5. Latina Porn Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой celeb sex tapes съставени актове за констатирани нарушения

6