СТРУКТУРА gay group sex РЗИ МОНТАНА

Печат

СТРУКТУРА Naked Girls РЗИ МОНТАНА

struktura

 

Регионална naked celebrities здравна инспекция град Монтана има следната структура:

 

Директор

 

Заместник - Директор

 

Главен Секретар

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Медицински дейности"

 

Дирекция "Надзор на заразни болести"

 

Дирекция "Обществено здраве"

 

отдел "Държавен здравен контрол"
началник отдел
"Държавен здравен контрол"
Тихомир Емилов Макариев
         096/391739
         096/588909

отдел "Лабораторни изследвания"

началник отдел "Лабораторни изследвания"
инж. Яворина Николаева

         096/391743
         096/300544