КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ naked celebrities ПРОВЕДЕНИЯТ КОНКУРС НА 09.05.2019 г.

Печат

За длъжността ГЛАВЕН експерт в дирекция „Обществено здраве”, naked celebrities отдел „Лабораторни изследвания” успешно се класира кандидатът инж. celebrity porn Емилия Георгиева Попова.