КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: celebrity porn ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности”

Печат

ОБЯВЛЕНИЕза celebrity porn провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА Shemale Porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със cartoon porn videos седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-18/10.05.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ИНСПЕКТОР в дирекция „Медицински дейности”