СПИСЪК на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността Инспектор celebrity porn в отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Печат

 

Име, hamster mobile porn презиме и фамилия

основания cartoon porn comics за недопускане

 Мариана hentai porn games Асенова Киркова

 Нарушение Lesbian Porn на чл. 17, ал. 3 от НПКДС

 

Настоящия СПИСЪК black gay на недопуснати кандидати до ТЕСТ за длъжността  Инспектор naked celebrities в отдел ДЗК, дирекция ОЗ е celebrity porn съставен на заседание на конкурсната комисия от 13.12.2017 г., naked celebrities на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.