5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие naked celebrities върху индивидуалното здраве

Печат

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ”

 

ЗАЯВЛЕНИЕ на основание чл.170 от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, за регистрирация в Регионална здравна инспекция практикуваните неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  (.doc)

 

КНИГА за посещения  /Свали hamster mobile porn книгата като текстов файл ТУК/ 

 

Съгласие от пациента за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  /Свали celebrity porn Съгласието като текстов файл ТУК/

 

Назад към СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, предоставяни от РЗИ Монтана