Обявление за провеждане на процедура naked celebrities по мобилност в държавната администрация

Печат

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА celebrity porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със naked celebrities седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител Заповед № РД–19–221/11.09.2018 nude celebrities г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА adult anime ПО МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

За длъжността: СТАРШИ ИНСПЕКТОР, дирекция Обществено здраве”отдел „Държавен здравен контрол”