КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ НА 24.11.2017 naked celebrities Г.

Печат

І. cartoon porn comics Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 24.11.2017 г.

За длъжността  ГЛАВЕН инспектор в ДИРЕКЦИЯ „Обществено hentai porn videos здраве”, отдеЛ „ДЪРЖАВЕН teen gay ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” конкурсът celeb sex tapes е приключил без класиране.

 

ІІ. celebrity porn Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведения конкурс на 24.11.2017 г.

За длъжността  инспектор в ДИРЕКЦИЯ mobile porn sites „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” е Celebrity Porn класиран кандидата – Мариана Иванова Исаева.