РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН toon porn СЕКРЕТАР НА РЗИ – МОНТАНА

Печат

І. gay bareback sex Извлечение от протокола на комисията, отразяващ резултатите от проведената процедура на 04.04.2018 г.:

За длъжността ГЛАВЕН gay fuck СЕКРЕТАР НА РЗИ – МОНТАНА, процедурата Latina Porn приключи с назначение на Николет Белчева.