mobile teen porn /TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Прекратяване на конкурси

Прекратяване на celebrity porn конкурси

Печат

Със hentai porn games заповед на Директор РЗИ – Монтана и на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

1.Обявеният със Заповед № РД–15–08–1 от 10.01.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ Latina Porn ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. gay male sex Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 10.01.2019 г. cartoon porn pics конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. naked celebrities Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 10.01.2019 г. gaysex конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН naked celebrities ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”.