Административно обслужване

Печат

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

ПРОЦЕДУРИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ РЗИ МОНТАНА

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА, И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА

 

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ